Veiklos valdymo sistemos

Veiklos valdymo sistema - tai programinė įranga skirta efektyviai valdyti įmonės procesus, duomenis bei optimizuoti įmonės darbuotojų veiklą.

Pagal pagrindinius programos tikslus šio tipo programinė įranga skirstoma į:

  • Santykių su klientais valdymo sistemas (angl. CRM - Customer Relationship Management);
  • Darbuotojų informacijos valdymo sistemas (angl. HRM - Human Resource Management);
  • Dokumentų valdymo sistemas (angl. DMS - Document management systems);
  • Visą įmonės veiklą apimančias sistemas (angl. ERP - Enterprise Resource Planning);
  • Veiklos analizės sistemos (angl. BI - Business Intelligence);
  • Kitas specializuotas programinės įrangos atmainas.

Organizacijos dydis ir atliekamos veiklos apsprendžia kokia sistema bus naudojama - kelių sistemų kobinacija ar viena integruota sistema.

Dažnai pasitaikanti organizacijos informacinių sistemų įsigijimo klaida - impulsyvus specializuotos programinės įrangos įsigijimas neatsižvelgiant į ateities poreikius, sprendžiamus uždavinius, realias veiklos problemas. Ilgainiui susiduriama su šiomis problemomis:

  • Darbuotojai sistema nesinaudoja, nes ji per daug sudėtinga, o apmokymams skiriama per mažai laiko;
  • Darbuotojai sistema nesinaudoja, nes po sistemos įdiegimo kasdienes užduotis atlikti užtrunka ilgiau, nei prieš sistemos įdiegimą;
  • Darbuotojai sistema nesinaudoja, nes sistema buvo įsigyta pagal standartinį demonstracinį modelį, kuris realiame gyvenime visiškai neatitinka vykdomos veiklos;
  • Įsigyjama daug sistemų dėl ko darbuotojai gaišta laiką dirbdami keliomis sistemomis, atsiranda žymūs sistemų administravimo ir integravimo kaštai.

Išanalizavę Jūsų veiklos specifiką ir veiklos optimizacijos galimybes, pasiūlysime optimaliausią kainos / naudos santykį atitinkančią veiklos valdymo sistemą ar jų kombinaciją.

Taip pat sukursime ir pristatysime sistemos diegimo viziją adaptuotą Jūsų organizacijos specifikai, suteiksime projekto valdymo bei mokymų paslaugas.